Tuesday, February 25, 2014

వి"భజన.."

రాజ్యసభ చర్చ మొత్తం చూశాను. ప్రభుత్వం తలచుకుంటే ఏమైనా చెయ్యొచ్చు అని నిరూపించారు. ఇక్కద ఒక విషయం గమనించండి. నేను తెలంగాణ వ్యతిరేకంగ చెప్పటం లేదు. ఒక ప్రజాస్వామ్య దేశంలో పుట్టిన పౌరిడిగ చెప్తున్నా.. తెలంగాణా బిల్లు పాసయ్యింది..మంచిది. ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది..కాని సభ్యులు (ముఖ్యంగా వెంకయ్య) అడుగుతున్న ఒక్క ప్రశ్నకైనా సమాధానం ప్రభుత్వం దగ్గర లేదు. కొన్ని ప్రాజెక్టులు పేపర్ లో ఇరిగేషన్ అని రాసి..నొటి మాటతో బహుళార్ధ సాధకాలు అని చెప్పారు..కొన్ని ప్రాజెక్టులు ఇప్పటికే మొదలయ్యాయి కదా వాటి పరిస్తితి ఎంటి (రెందు రాస్త్రాల ఉమ్మడి ప్రాజెక్ట్) అని అదిగితే అవి కొనసాగుతాయి అంటున్నారు ? అది ఎవరు పూర్తి చెయ్యాలి, తరువాత ఎవరివాటా ఎంత? అని అదిగితే దానికి సమధానం లేదు..కొన్ని సవరణలు అయితే మరీ దారుణం..మెము చేస్తాం..చూస్తాం అని..కొన్నింటికి అర్థం వాళ్ళకే గాని ఎవరికీ అర్థం కాని రీతిలో ఉన్నాయి..5 సం|| ప్రత్యేకం మనవాళ్ళు తినడనికే సరిపోదు ఇంకేమి బాగుచేస్తారు? ఇప్పుడు బద్జెత్ లో కేటయించరు అంట ..ఇంకో 3-4 నెలలలో కెటాయించవచ్చు...విభజించిన ప్రభుత్వమే ఇల చెప్తే తరువాత వచ్చిన ప్రభుత్వం ఇంకేమి చేస్తుంది? "మూజువాణి వోటింగు" అంటే అర్థం తెలిసింది. హౌసు ఆర్డర్ లో లేకపోతే..అరుపుల ద్వారా నిర్ణయించేది. కొన్ని సవరణలకి దీన్ని స్పీకర్ నిర్వహించిన తీరు..కేక..ముందే స్క్రిప్టు వచ్చేసినట్లు ఎక్కువ "నో"స్ వినిపిస్తున్నా..వీగిపోయినట్లు ప్రకటించడం..ఇంక వెంకయ్య చేసేది లేక నోరుమూసుకొవటం..అప్పటికీ కొన్ని పార్టీలు హౌసు ఆర్డరులోనే ఉందికద "వోటింగు" చెయ్యొచ్చు కదా అని అదిగితే స్పీకర్ పట్టించుకోలేదు (నిజంగ అప్పటికి ఆర్డెర్లోనే ఉంది) అద్భుతం ఏంటంటే ఇంత జరుగుతున్నా మీడియాలో ఎప్పుదూ ఇచ్చిన ఆ రెందు ముక్కలే ఇవ్వటం (అదీ ఒకపక్కన లైవ్ ఇస్తూ) చాలా మంది సభ్యులు ఈ చ్చెండాలం చూడలేక వెల్లిపోతే..చివరకు మిగిలింది కాంగ్రెస్సు వాళ్ళు..అప్పుదు మన స్పీకర్ గారు ఫైనల్ బిల్లు మూవ్ చేస్తున్నాం అని చెప్పటం.."యెస్" అని చెప్పడం.. అదే రెపీటెడ్ గా మన సో కాల్డ్ టి.వీ లు పదే పదే చుపించడం..ఎవరైన చూస్తే ఆహ ఎక్కువ మెజారిటియే వచ్చింది కదా అని అన్నట్టుంది..ఫ్రెండ్స్ నేను రాష్త్రం విడిపోయిందని బాధపడటంలేదు..కాని ప్రజాస్వామ్యం చచ్చిపోయిందని బాధపదుతున్నా..మళ్ళీ కొందరు ఈ బాధ మాకు (టీ కి) అన్యాయం జరిగినప్పుడు లేదా అని అనకండి..ఇది ప్రజాస్వామ్యంలోనే అతిముఖ్యమైన పార్లమెంటులో జరిగింది..విభజించేటప్పుడు వచ్చే సమస్యలని అడ్రెస్ చేసి పక్కా ప్రణలిఖతో విడిపోతే ఎంత బాగుండు అనేది నా పాయింటు..అంతే..సరే అయిపోయింది కదా.. "తాంబూలాలు ఇచ్చేశాం ఇంక తన్నుకు చావండి!" ఇంక చూస్కోండి..